Chống lưng -Hà Thượng Thủ

( HNPD )Dù cát là nền của lãnh thổ nhưng quân đội CSVN vẫn trương bảng, chống lưng cho một số doanh nghiệp móc ruột lãnh thổ bán cho Tân Gia Ba .


Cháu con thường nối nghiệp ông cha
Truyền thống chống lưng của đảng ta
Biển đảo hiến dâng cho giặc Chệt
Cát sông xuất khẩu Tân Gia Ba
Vật chìm đào sới không từ bỏ
Của nổi vét vơ cũng chẳng tha
Đất nước hoang tàn dân thống khổ
Bao giờ vùng dậy cứu sơn hà ?

Hà Thượng Thủ ( HNPĐ )
8/3/2017

Quân đội CSVN chống lưng cho việc bán lãnh thổ

Hai tàu ngoại quốc đang chờ nhận cát ở Phú Quốc. Một trong hai là tàu của Trung Quốc. (Hình: Tuổi Trẻ)

Dù cát là nền của lãnh thổ nhưng quân đội CSVN vẫn trương bảng, chống lưng cho một số doanh nghiệp móc ruột lãnh thổ bán cho Tân Gia Ba .

Không phải tổ quốc, cát mới… trên hết !

SHARE

LEAVE A REPLY