Chiến thắng chưa là chính nghĩa!

Ai đọc Tam Quốc chắc cũng biết chuyện Lưu Bị đánh thua Tào Tháo phải bỏ thành rút quân di tản, dân chúng trong thành vội bỏ tất cả dắt đàn bàn con nít đi theo họ Lưu, quân Tào Tháo rượt theo chém giết

linh-vnch-1

Ai đọc Tam Quốc chắc cũng biết chuyện Lưu Bị đánh thua Tào Tháo phải bỏ thành rút quân di tản, dân chúng trong thành vội bỏ tất cả dắt đàn bàn con nít đi theo họ Lưu, quân Tào Tháo rượt theo chém giết…

Đây là lý do ai cũng nói Lưu Bị có chính nghĩa, Tào Tháo là giặc.

Trong chiến tranh VN mỗi lần VNCH rút quân là dân bỏ nhà bỏ cửa đi theo, Việt cộng thì thản nhiên pháo kích vào đoàn người di tản, lính VNCH vừa chống giặc vừa bảo vệ dân…..

Chuyện trước mắt ai dám cãi? Đó là tại sao với 800 tờ báo đảng, với hàng vạn quyển sách giáo khoa, với hàng ngàn cái loa phường, với một ban tuyên giáo có ngân sách quốc gia khổng lồ suốt 40 năm nay độc quyền nhồi sọ mà chính nghĩa VNCH vẫn ko phai trong lòng dân Nam….

Nói thêm, thắng trận ko đồng nghĩa với có lòng dân hay có chính nghĩa, Tần Thuỷ Hoàng ko phải bách chiến bách thắng tiêu diệt lục quốc tóm thâu thiên hạ sao? Thành Cát Tư Hản? Mã Viện?

Trần An Quốc (Facebook)

SHARE

LEAVE A REPLY