Bám ghế – Hà Thượng Thủ

( HNPĐ )Lãnh đạo chủ trương bám ghế ngồi /Còn lo con cháu để truyền ngôi /Hy sinh vờ vĩnh trò ba xạo / Tranh đấu màu mè kiểu đãi bôi


Lãnh đạo chủ trương bám ghế ngồi
Còn lo con cháu để truyền ngôi
Hy sinh vờ vĩnh trò ba xạo
Tranh đấu màu mè kiểu đãi bôi
Ham muốn quyền uy không chịu nhả
Vét vơ của cải mãi chưa thôi
Chờ khi hạ cánh cho yên ổn
Ngoại quốc chuồn mau chẳng mấy hồi !

Hà Thượng Thủ ( HNPĐ )

SHARE

LEAVE A REPLY