Bám bờ -Hà Thượng Thủ

( HNPD ) Báo chí từng tố cáo tàu Tuần duyên thay vì phải tuần tiễu ngoài khơi thì chỉ nằm trong bến rồi khai gian tiền xăng dầu đem bán lấy tiền ăn nhậu .

1427

Chiến thuật hải quân vốn bám bờ
Ngư dân kêu cứu chỉ làm ngơ
Ngoài khơi tàu lạ thường xâm lấn
Trong quán tuần duyên nhậu đến khờ *
Chiến hạm mua về đem xếp xó
Tầu ngầm mới sắm để nằm trơ
Lâu lâu biểu diễn lòe thiên hạ
Bạn địch vội khen kiểu giả vờ

Hà Thượng Thủ ( HNPĐ )

* Báo chí từng tố cáo tàu Tuần duyên thay vì phải tuần tiễu ngoài khơi thì chỉ nằm trong bến rồi khai gian tiền xăng dầu đem bán lấy tiền ăn nhậu .

SHARE

LEAVE A REPLY