Ai mua, tôi bán hợi đây

Muôn dân phấn khởi ngập tràn ấm no /Không còn kẻ khóc, người lo Quốc hợi, đảng, chó đã cho ra lề /Bà con muôn ngả tìm về /Dựng xây đất nước bốn bề yên vui

1942
Ai mua, tôi bán hợi đây
500 con chẵn cùng bầy chó săn
Bốn thằng sâu bọ tranh ăn
Tôi xin bán nốt chỉ cần… triệu cent
Image may contain: 4 people
Bán xong đập bỏ cả chuồng
Xây nhà văn hóa, xây trường giúp dân
Xây cả trạm xá, đường, sân
Muôn dân phấn khởi ngập tràn ấm no
Không còn kẻ khóc, người lo
Quốc hợi, đảng, chó đã cho ra lề
Bà con muôn ngả tìm về
Dựng xây đất nước bốn bề yên vui

Trần Khải Thanh Thủy

SHARE

LEAVE A REPLY